Valö

Valö är föreningens uthamn och sommarparadis. GKF arrenderar sedan 1936 marken på södra delen och äger sammanlagt fem byggnader på ön. Alla utom Fyrhuset kan utnyttjas av föreningens medlemmar för övernattning och boende. Fyrhuset är gemensamt utrymme.

Nya medlemmar kan ha nytta av att veta något om vad det innebär att vistas på Valö (som inloggad):

Hultet, Lillstugan och Sjöboden kan medlemmar boka hela eller halva veckor under sommaren, resten av året går inte att boka, då gäller sängplats per natt, vilket sommartid även gäller obokade stugor. För de två Nästena och för Jungfruburen gäller sängplats per natt året runt.