Senaste nytt

Arbetshelg 25-26 April på Valö inställd!

Tyvärr är helgens arbetshelg på Valö inställd pga av osäkert väder och förhinder inom valökommittén.

Vi kommer istället att använda reservhelgen den 23-24 maj då vi hoppas på härligt Valöväder.

 

För den som är väldigt arbetssugen och kan tänka sig att paddla ut så går det alldeles utmärkt att göra sin arbetsplikt.

Vi kommer att ha en person på plats med en lista på de sedvanliga uppgifterna för att öppna upp Valö för sommaren.

Notera!  Det blir altså ingen hämtning vid färjan eller organiserad valöfika.

 

/Valökommittén

Försäljning av lånekajaker

Föreningen har för avsikt att förnya befintlig lånekajaksflotta och bjuder därför ut två av de gamla lånekajakerna till försäljning. Observera att det endast är befintliga GKF medlemmar som kan lägga bud på dessa kajaker. För mer info, vänligen logga in på hemsidan och gå till "Senaste nytt".

 

Mvh Paddelkommittén

Introduktion för nya medlemmar 20 april

Introduktion för nya medlemmar 20 april 2015.

Nya medlemmar välkomnas för introduktion på föreningen samt nyckeltilldelning måndag 20 april kl. 18:00.

Introt tar ca 60 minuter och vi ses kl. 18:00 (prick!) vid grinden till parkeringen hos GKF på Saltholmen.

Obligatorisk föranmälan till helenasamuelsson(at)yahoo.se senast kl. 18:00 dagen före.

För att anmäla dig ska du ha skickat in ifylld blankett samt ha betalt avgiften.

Välkomna!

GKF ÅRSMÖTE 2015

Välkommen till ordinarie årsmöte torsdag 26 mars 2015, kl 19.00 i föreningens lokaler på Saltholmen.

Årsbokslut för 2014 och Valberedningens förslag finns som pdf:er att ladda ner under:
Styrelsen/Nytt från styrelsen

Dagordning årsmöte 2015
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen.
3. Är mötet stadgeenligt utlyst?
4. Val av ordförande tillika sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6. Uppläsning av viktiga punkter från höstmötet 2014.
7. Årsberättelse för 2014
8. Ekonomisk redogörelse för 2014.
9. Revisorernas berättelse för 2014
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2014.
11. Styrelsens förslag att avveckla poolen – se förklaring nedan
12. Motioner – Inga motioner att behandla
13. Fastställande av medlemsavgifter 2016 och för Valö 2016.
14. Val av ordförande, vice sekreterare, klubbmästare och
vice intendent för vardera 2 år
15. Val av två suppleanter till styrelsen för vardera ett år.
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för vardera 1 år
17. Val av kommittéer: Paddling, Segling, Valö, Ungdom, Saltholmen och Festkommitté.
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas. Festkommittén serverar kaffe i klubbrummet.

På årsmötet har du möjlighet att vara med och påverka föreningen och dess verksamhet. Utnyttja den!

Välkommen
Styrelsen

 

 

Introduktion för nya medlemmar 23 februari

Introduktion för nya medlemmar 23 februari 2015.

Nya medlemmar välkomnas för introduktion på föreningen samt nyckeltilldelning måndag 23 feb kl 18:00.

Introt tar ca 60 minuter, och vi ses kl 18:00 (prick!) vid grinden till parkeringen hos GKF på Saltholmen.

Obligatorisk föranmälan till helenasamuelsson(at)yahoo.se senast kl. 18:00 dagen före.

Max 10 deltagare denna introduktion, först till kvarn gäller.

För att anmäla dig ska du ha skickat in ifylld blankett samt ha betalt avgiften.

Välkomna!