Senaste nytt

GKF Årsmöte 2020

Vi har vägt fördelar mot nackdelar och beslutat att vi, som läget ser ut
i skrivande stund, kommer genomföra mötet. Alternativet hade varit att
skjuta på mötet, men då det är oklart när läget förväntas bli bättre
hade det varit svårt att säga hur länge mötet hade behövt skjutas fram i
tiden. Vi inser att uppslutningen kommer vara lägre än vid ett normalår,
men ser ändå vikten i att hålla ett ordinarie årsmöte. Inte minst då vi
har en del förändringar i Styrelse och kommittenter att besluta om.
 
En stor del av våra årsmöten rör information till våra medlemmar,
självklart kommer det föras protokoll under årsmötet, vilket gör att man
kan få denna information även om man inte närvarar vid själva mötet.
 
Vi vill av hälsoskäl uppmana de medlemmar som fyllt 70, eller tillhör
någon av de andra utpekade riskgrupperna att inte närvara vid mötet.
Alternativt kan man skicka ombud att representera vid mötet. Vidare vill
vi att ni som planerar att gå på mötet avstår om ni känner de minsta
förkylningssymptom. I övrigt ber vi er att hålla er uppdaterade i
folkhälsomyndigheten råd, och agera därefter.
 
Som vi nämnde inledningsvis ändras råden för var dag. Beslutet att
genomföra mötet grundar sig på hur läget ser ut i dag, men läget kan
förändras snabbt och vi förbehåller oss därför rätten att komma med nytt
beslut med kort varsel. Hoppas på er förståelse för detta.
 
//Göteborgs Kanotförening, Styrelsen
 
Stäng info