Kalender

Ladda ner som iCal-fil
Torsdagspaddling - start 17.00
Torsdag, 10. September 2020, 17:00
Träffar : 191
Värd: Olle Andersson


Torsdagspaddling

Under sommarsäsongen har vi regelbundet torsdagspaddlingar. Dessa är lite kortare paddlingar från vår anläggning på Saltholmen där vi i gott sällskap utforskar och njuter av våra närmaste omgivningar. En eller ett par paddelvärdar förbereder och samordnar varje kväll.

Vissa torsdagspaddlingar kan ha ett eget tema – manöverteknik, formationspaddling, säkerhetsteknik, bryggdans … eller något helt annat. 
 

På grund av pågående pandemi, uteblir gemensam måltid

Tag med egen fika så fikar vi tillsammans under eller efter paddlingen, utspridda på lämpligt avstånd från varandra.

All paddling sker på eget ansvar

Alla starttider vid paddling avser klara i vattnet (i mörker klara att sjösätta), om inte annat meddelas i förväg eller av paddelvärden. Turen kan vara från någon upp till några timmar, beroende på kvällens mål och förutsättningar.