Kalender

GKF Höstmöte
Torsdag, 24. Oktober 2019, 19:00 - 22:00
Träffar : 61
av Henrik Alstersjö
Göteborgs Kanotförenings medlemmar inbjudes härmed
till höstmöte, torsdagen den 24 oktober kl 19.00
i Föreningens lokaler på Saltholmen. Välkomna!