Paddlingspriser

 

VALÖPOKALEN

Den kvinnliga paddlare som paddlat flest gånger under året från Saltholmen till Valö.

 

VALÖRUNDAN

Den manlige paddlare som paddlat flest gånger under året från Saltholmen till Valö,

 

ÅRETS PADDELVÄRD

Den paddelvärd som gjort ett bra arbete med att hålla i en paddling inom GKF.