Paddling på GKF

På GKF finns en aktiv paddelsektion. Ett omfattande paddlingsprogram tas fram varje år för vår-, sommar-, höst- och vinterpaddlingar i Göteborgs vackraste omgivningar. Verksamheten omfattar torsdagspaddlingar i skärgården runt Saltholmen, dags- och helgturer i Göteborgstrakten, teknik- och säkerhetsträningar mm. Varje sommar i månadsskiftet juni–juli arrangeras en mycket uppskattad kajakträff på Valö, söder om Vrångö, med samordnad paddling, kajaksnack och grillning i solnedgången. Till denna träff välkomnar vi alla havspaddlare, oavsett klubbtillhörighet.

Under vintern ordnar vi bassängträningar, bildkvällar föredrag och annat. På vintern är det extra viktigt med säkerhetsdetaljerna.

På Saltholmen finns utrymmen för att bygga din egen drömkajak eller fixa din befintliga om något skulle gå sönder. 

Det finns ett antal kajakplatser inomhus i kajakhallen för aktiva paddlare. (På grund av det stora intresset för paddling har vi nu en relativt lång väntetid för att få en fast kajakplats). Läs mer om detta under Kajakplatser. Under sommarperioden finns det även ett sextiotal extra platser i form av sommarplatser som medlemmar utan kajakplats kan ansöka om årligen. För att underlätta transport av kajakerna i och ur vattnet vid flytbryggan (det är bara ett 10-tal meter från kajakhallen till vattnet) finns det kärror att låna.

Föreningen har dessutom några lånekajaker som medlemmar kan låna om man vill ta med en kompis på en tur.

GKF har för närvarande ingen direkt tävlingsverksamhet inom paddling.

 

Tänk på att all paddling sker under eget ansvar och på egen risk.