Kalender

Ladda ner som iCal-fil
Torsdagspaddling
Torsdag, 3. September 2020, 17:00
Träffar : 64
Värd: Christer Larsson


Torsdagspaddling

Under sommarsäsongen har vi regelbundet torsdagspaddlingar. Dessa är lite kortare paddlingar från vår anläggning på Saltholmen där vi i gott sällskap utforskar och njuter av våra närmaste omgivningar. En eller ett par paddelvärdar förbereder och samordnar varje kväll.

Vissa torsdagspaddlingar kan ha ett eget tema – manöverteknik, formationspaddling, säkerhetsteknik, bryggdans … eller något helt annat. 
 
Traditionellt serveras soppa med bröd och dryck efter paddlingen. Måltiden gör vi i ordning och intar tillsammans. Även kvällar då vädret är tveksamt eller paddlingen rent av ställs in är avsikten att en paddelvärd skall finnas på plats, för att vi i alla fall skall kunna äta tillsammans.
All paddling sker på eget ansvar

Alla starttider vid paddling avser klara i vattnet (i mörker klara att sjösätta), om inte annat meddelas i förväg eller av paddelvärden. Turen kan vara från någon upp till några timmar, beroende på kvällens mål och förutsättningar.