Klasser

I kanotsegling finns två typer för juniorer.

A-kanot för seglare upptill 14 års ålder.

Därefter B-kanot för seglare upp till 18 år.

Närmare introduktion av typerna finns under (länk)