Kappsegling

Följebåtsförare 2017

Vår:

09-maj    Hans Dillner

16-maj    Jesper Nihlén

23-maj    Hans Alter

30-maj    Hans Olof Johansson

06-jun    GKSS Klassiska Regatta, ingen tisdagssegling

13-jun    Jarl Norberg

20-jun    Per-Erik Kasonen

Höst

01-aug    Torsten Sörvik

8-aug       Henrik Alstersjö

15-aug    Peter Kane

22-aug    Per Börjesson

05-sep    Johan Linder

12-sep    David André

16-sep    Avslutninggsegling, ingen följebåt. Gemensam start

 

1. Regler. Kappseglingar genomföres i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna 2009-2012 (KSR), ICF/Kanotförbundets kanotseglingsregler , appendix S1 i KSR(Svenska seglarförbundets standard seglingsföreskrifter.) samt nedanstående förändringar ,tillägg och förtydligande. Numreringen av punkterna i GKF standard seglingsföreskrifter följer appendix S1.

 

2. Villkor för att deltaga. Tävlande skall inneha Svenska Kanotförbundets licens. Vara anmäld till tävling enligt inbjudan.

 

3. Information till deltagarna. Information till tävlande finns på seglings kommitténs anslagstavla i köket på GKF.

 

4. Ändringar i seglingsföreskrifter. GKF.s seglingskommitté kan ändra eller göra tillägg i dessa föreskrifter genom information till deltagare och anslag på anslagstavla. Samt med kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar.

 

5. Signaler visade på land. Se appendix S1

 

6. Tidsprogram. Se GKF.s program / inbjudning samt anslagstavla.

 

7. Gruppindelning. Kanotseglings klasser sanktionerade från Svenska Kanotförbundet. Samt Kanotjakter.

 

Klassflaggor.

Då klass flaggor används gäller:

A-kanot     Flagga A.

B-kanot     Flagga B.

C-kanot     Flagga F.

IC-kanot    Flagga C.

D-kanot     Flagga D.

E-kanot     Flagga E.

Jakt            Flagga G.

 

 

8. Kappseglingområde. Se anslagstavla.

Tisdagsseglingarna på vattnet utanför Hinsholmskilen.

 

9. Bana. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Principen "lagd bana ligger" tillämpas. Tisdagsseglingarna går enligt medsols eller motsols på triangel bana: Medsols bana: Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck – Gulsvart Väst prick syd Skifteskär – Rödsvart "Ballongpricken" ost Eskilsholmen. Motsols bana: Rödsvart "Ballongpricken" ost Eskilsholmen – Gulsvart Väst prick syd Skifteskär – Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck. Riktningen bestäms av "av Valters vind diagram" Skylt på bryggnocken anger Med alternativt Mot.

 

Startgrupp 1 seglar, 1 varv för A-kanot och B-kanot 3 varv (När antingen Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck eller Rödsvart "Ballongpricken" ost Eskilsholmen passerass för 1a eller 2a gången seglar man mot mållinjen.)

 

Startgrupp 2 och 3 seglar 3 varv (När antingen Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck eller Rödsvart "Ballongpricken" ost Eskilsholmen passerass för 3dje gången seglar man mot mållinjen.)

10. Märken. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Tisdagsseglingar, fasta sjömärken.

 

11. Starten. Enligt KSR regel 26. alternativt se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Tisdagsseglingar, start linjen är en linje mellan den gulmarkerade bryggpålen på GKF.s bryggnock och den gulmarkerade stolpen på GREFABS brygga. Start grupp 1 startar klocka 18:55 (förberedelse signal 18:50), startgrupp 2 startar 19:00 och startgrupp 3 startar 19:05. Seglingarna i september 17:55, 18:00 respektive 18:05.

 

12. Mållinje. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Tisdagsseglingar, Mållinjen är samma som startlinjen.

 

13. Alternativa straff. Enl. appendix P1 och P2. (Detta innebär att följebåtsbesättning eller medlem i seglings/protestkommittén som sett att en kanot inte tar ett straff (360 graders sväng) vid pumpning (regel 42) eller vid kontakt med märke snarast möjligt. Kan protestera mot kanoten genom att pekar på den med en gul flagga och möjligt anropa den med segel nummer.) Kompletterande Kanot regel. Kontakt med rorkultsförlängare räknas inte som kontakt med annan kanot.

 

14. Tidsbegränsning. Se anslagstavla eller kompletterande seglingsföreskrifter för enskilda tävlingar. Vi tisdagssegling tillämpas ett system med bankortning vid lättvind. När antingen Grönprick väst inseglingen till Fiskebäck eller Rödsvart  "Ballongpricken" ost Eskilsholmen passerass av första båt i en klass vid eller efter klockan 20:00 (19:00 för seglingar i september) seglar man mot mållinjen. Följebåten visar flaga "S" och tutar 2 gånger. Målgången sker vid mållinjen se punkt 12.

 

15. Protester och ansökningar om gottgörelse. Protest skall lämnas skriftligen till seglings/protestkommittén, blanketter finns i på anslagstavlan.

 

16. Poäng beräkning. Tisdagseglingar enl omvänt poäng för placering och + 0,25 poäng till vinnaren. Mästerskapsseglingar enligt lågpoängssystemet (KSR appendix A2) med den modifikationen att vinnaren får 0,75 poäng.

 

17. Säkerhet. Segelkanoter är att per definition att betrakta som jollar. D och Jakter har dock dispens från appendix S17.3 (att bära våt- eller torrdräkt då vattentemperaturen understiger + 14 grader C. ) Personlig flytutrustning(flytplagg) skall bäras från utsegling tills kanoten kommit tillbaks till land.

 

18. Besättning. Enligt kappseglingsprogram. Mästerskapseglingar endast rorsman ombord. Tisdagsseglingar får seglas med gast/ar ombord i C, D, E och Jakt klassen.

 

19. Utrustning och mätkontroller. Alla kappseglande kanoter skall kunna uppvisa giltigt mätbrev. Varje rorsman är skyldig att se till att kanoten överensstämmer med mätbrevet och kanot förbundets regel.

 

20. Priser. Enligt GKF traditioner.

 

21. Friskrivning från ansvar. Tävlande deltar i GKF.s arrangemang helt på egen risk. (Se regel 4 del 1 KSR) Vilken innebär att en rorsman ensam ansvarar för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.

 

22. Försäkring. Varje deltagande kanot skall vara ansvarsförsäkrad. Kanotförbundets licens ger ett utökat person olycksskydd, se information i licenshandlingarna.