Kanotjakt

Kanotjakter är större och tyngre än övriga segelkanoter och mäter inte in som D-kanot. Den har aldrig reglerats i en kappseglingsklass men uppfyller de grundläggande kraven för segelkanoter: spetsig för och akter, uppdragbart roder och centerbord.

Kanotjakterna är stabilare, rymligare och mer bekvämt utrustade än de mindre kanoterna. De passar därför utmärkt för familjesegling, men har ändå segelkanotens fördelar med uppdragbart centerbord och roder som gör skärgården oändligt mycket större. Kanotjakter finns framförallt på västkusten och kappseglas flitigt på GKF.

Lista med Kanotjakter på GKF

Jakterna Anitra, Juliana och Diana i Sillesund