IC-kanot

Det är den snabbaste segelkanoten och är en enmans, entypsbåt. Klassen seglar VM vart tredje år. GKF har fostrat flera världsmästare i klassen.

 

IC-kanoten är kanotseglingens ”Formula 1”. Att segla IC är en mycket speciell upplevelse. IC-kanoten har en direktverkande roderkänsla, tar bra höjd och kommer upp i hisnande fart. Utmärkande för IC-kanoten är den så kallade slajden, en flyttbar krängbräda som skjuts ut på lovartsidan och där man sitter/ligger upp till 1,5 m utanför båtskrovet. Man sköter allt själv; fock, storsegel och roder och når ibland en fart på 15-20 knop 

IC-kanot regeln
IC-regeln har genomgått en förnyelseprocess de senaste åren. Spinnakern har tillkommit i AC-klassen (som fortsättningsvis även kommer att baseras på One Design skrovet). Efter en testperiod, som kulminerade på VM 2008, har det seglats ett antal nya konstruktioner baserade på en ny konstruktionsregel som antogs av Internationella Kanotförbundet i januari 2009. Den nya regeln öppnar skrovutformningen, men har samma ramar för riggen som tidigare. Den stora skillnaden ligger i att minimum-vikten har sänkts från 83,5 kg till 50 kg och minimum-bredden är nu 750 mm istället för 1020 mm. Skrovlängden är fortfarande max 5,2 meter men i övrig utformning fri.

IC G50 och SWE 111 under Internationella regattanIC 112 på kappseglingsbanan

Dimensioner och vikt (äldre IC-regel):

Längd: 5,2 meter

Bredd: 1,0 meter

Minimivikt: 83,5 kg (exkl. segel)

Segelyta: maximalt 10 m²

 

Reglerna i sin helhet och information om vad som händer med IC-regeln kan du hitta på kanotförbundets hemsida www.kanot.com under kanotsegling.