D-Kanot

Regeln beskriver i kort sammanfattning D-kanoten som en campingbar, heldäckad farkost, utan akterspegel som är försedd med uppdragbart centerbord och roder. D-kanoten är den tyngsta av segelkanoterna och är barlastad för att vara lite stabilare och självrätande vid alltför svår krängning. Segelföringen är fri - de flesta är slupriggade, men även ketch- och kanotrigg förekommer. Den kan byggas i  kravell (dukad eller odukad), plywood eller gjutas i plast.

D-kanoten är mest populär på västkusten, eftersom den med sitt slanka skrov och goda stabilitet trivs utmärkt på öppnare vatten med havssjö och lite kraftigare vindar. De flesta D-kanoterna samlas på Göteborgs Kanotförening där klubbkappseglingar, DM och med jämna mellanrum även SM anordnas.

Den är även den äldsta klassen av C-, D- och E-kanoter. D-kanotklassen kom till 1921 och de flesta av de idag seglande kanoterna byggdes på 30-, 40- och 50-talet och är alltså till åren komna. Men på senare år har klassen fått ett pånyttfött intresse och flera nybyggen har kommit till. Regeln har dessutom modifierats för att tydligt skilja D-kanoten från E-kanoten.

 D-kanoten är perfekt för kanot-camping. Med uppfällbart roder och centerbord tar man sig in i de flesta skyddade och mysiga vikar. Med uppdraget centerbord är dess djupgående cirka 20 cm.  Den invändiga skrovhöjden är något högre och med hjälp av ett enkelt riggat sittbrunnstält får man utmärkta kojplatser, på durken, och gott om stuvutrymme.

Lista med D-kanoter på GKF

Dimensioner och vikt:

Skrovets längd:              5,5 – 6,0 meter

Skrovets bredd:             1,20 – 1,50 meter

Vikt inkl. barlast min:     360 kg

Vikt barlast min:            150 kg

Segelyta max:                13,00 m²

Reglerna i sin helhet kan du hitta på kanotförbundets hemsida www.kanot.com under kanotsegling.


Hättan, Demon och Kemphan under en tisdagskappseglingD-kanoter på eskader