C-kanot

Regeln beskriver i kort sammanfattning C-kanoten som en campingbar, heldäckad farkost, utan akterspegel som är försedd med uppdragbart centerbord och roder.

C-kanoten är den lättare och lite kompaktare kanoten bland de nationella segelkanoterna. Den erbjuder mycket "direkt seglingskänsla" samtidigt som det finns goda stuvutrymmen för tursegling. Segelföringen är fri och därför används de flesta typer så som kanot- ketch och sluprigg. Kappseglandet i klassen sker på en mycket trevlig nivå med nya och äldre kanoter. Även om det är en viss skillnad på kanoterna hittar man alltid någon kollega att tampas och jämföra sin framfart med.

Under 50- och 60-talen var C-kanoten utan jämförelse den största klassen på kappseglingsbanorna runt om i landet. På senare år  och det har byggts och konstruerats flera nya C-kanoter runt om i landet och många gamla C-kanotseglare har återvänt till klassen. C-kanot seglas flitigast i Karlstad och Stockholmsområdet men även på Göteborgs Kanotförening har antalet C-kanoter ökat på senare tid.Nya segelkanoter självbyggs till största del både i plast och trä.

Lista med C-kanoter på GKF


Dimensioner och vikt:

Längd max 
5,2 meter
Längd minst 4,85 meter
Bredd max
1,5 meter
Bredd minst
1,3 meter
Skrovvikt minst
80 kg
Segelyta max
10.00 m²

Reglerna i sin helhet kan du hitta på kanotförbundets hemsida www.kanot.com under kanotsegling.

C-kanot som tvåmansbåt i juniorsammanhangA-, B- och C-kanoter