Att segla med GKF

Göteborgs Kanotförening är samlingspunkten för kanotsegling på västkusten. Omkring 50 större kanoter och ett 20-tal juniorbåtar har sin hemmahamn här.  Kanotjakter, D- och E-kanoter ligger förtöjda vid föreningens brygga, medan de mindre kanoterna C-kanot, IC och juniorbåtar dras upp på land mellan seglingarna.

Inför start på tisdagsseglingenTisdagssegling med jakten Gitana

 

Föreningen anordnar varje år ett antal kappseglingar. Tisdagskappseglingarna som går av stapeln vår och höst är ganska informella tillställningar, där man deltar i den utsträckningen man vill och banan seglas runt fasta märken. DM, som seglas i mitten av juni, är en formell kappsegling med bankappsegling i en serie om sex seglingar. Den är öppen för deltagare från hela landet och samarrangeras med  Internationella regattan för IC-klassen, där inbjudan även går ut internationellt. I övrigt brukar det seglas ett antal mer lättsamma kappseglingar under sommaren tex. Henrys Minne som är en kappsegling till Valö tillsammans med paddlarna (gärna kombinerad med övernattning och samkväm på Valö) och Kräftköret som  seglas på förmiddagen före Kräftskivan i Augusti.

 

Varje säsong  brukar föreningen även arrangeras någon korteskader eller Raid (eskaderkappsegling) över en helg. Detta brukar vara ett bra tillfälle att samla ihop en stor grupp av föreningens segelkanoter, som kan visa upp sig i vår närmaste skärgård.

Raid 2008Eskader

Dessutom förekommer naturligtvis en rad privata initiativ med olika grupperingar som eskaderseglar längs Bohuskusten under semestertid eller gör andra kortturer tillsammans.

 

Göteborgs Kanotförening har också en omfattande ungdomsverksamhet inom Kanotsegling. Läs mer om det under rubriken Ungdom