Att paddla med GKF

På GKF finns en aktiv paddelsektion. Ett omfattande paddlingsprogram tas fram varje år för vår, sommar och höstpaddlingar i Göteborgs vackraste omgivningar. Vi har även gemensamma paddelturer för medlemmar längs hela vår vackra västkust. På alla turer har vi en paddelvärd som ansvarar för gemensamma färdrutten, transporter vid behov och allmän samordning. Verksamheten omfattar torsdagspaddlingar i skärgården runt Saltholmen, dags- och helgturer i Göteborgstrakten, teknik- och säkerhetsträningar mm. Alla torsdagspaddlingar är för medlemmar och har alltid en paddelvärd som även ansvarar för den traditionella ärtsoppan med smörgås efter avslutat paddeltur.

Varje sommmar arrangeras en mycket uppskattat kajakträff på Valö, söder om Vrångö, med samordnad paddling, kajaksnack och grillning i solnedgången. Till denna träff välkomnar vi alla havskajakpaddlare, oavsett klubbtillhörighet.

Däremot har GKF ingen direkt tävlingsverksamhet inom paddling. Under vintern ordnar vi bland annat bassängträningar och bildkvällar. På vintern är det extra viktigt med säkerhetsdetaljerna.

 

 

Det finns ett antal kajakplatser inomhus i kajakhallen för aktiva paddlare (På grund av det stora intresset för paddling har vi nu en relativt lång kö för att få en kajakplats). Läs mer om detta under "kajakplatser". Under sommarperioden finns det några extra platser. Föreningen har dessutom några lånekajaker som medlemmar kan låna om man till exempel vill ta med en kompis på en tur. För att underlätta transport av kajakerna i och ur vattnet vid flytbryggan (det är bara ett 10-tal meter från kajakhallen till vattnet) finns det kajakkärror att låna.

På Saltholmen finns utrymmen för att bygga din egen drömkajak och fixa om något skulle gå sönder. 

 

Tänk på att all paddling sker under eget ansvar och på egen risk.  

 

PADDLING VID GKF

Göteborgs Kanotföreningen, GKF, stiftades den 7 april 1911 och den 21 maj beslöt styrelsen att första gången tillsätta en paddelkommitté. Från första början har det funnits både paddel kanoter (kajaker) och segel kanoter i GKF.

På GKF finns nu en aktiv paddelsektion. Det finns för närvarande ca 140 kajakplatser inomhus i kajakhallen för aktiva paddlare (På grund av det stora intresset för paddling har vi nu en relativt lång kö för att få en kajakplats, med väntetid på ca 3-4 år. En arbetsgrupp är bildad för att finna fler kajakplatser, kontakta paddelkommitténom du vill bidra!). Under sommarperioden finns det även några extra platser, bland annat inomhus i segelhallen (Ca 30st platser, I första hand för de som står i kö för en fast plats). Föreningen har dessutom några lånekajaker om en medlem vill ta med en kompis på en tur. För att underlätta transport av kajakerna i och ur vattnet vid flytbryggan (det är bara ett 10-tal meter från kajakhallen till vattnet) finns det kajakkärror som du kan låna.

Ett omfattande paddlingsprogram tas fram varje år för vår, sommar och höstpaddlingar i Göteborgs vackraste omgivningar. Verksamheten omfattar torsdagspaddlingar i skärgården runt Saltholmen, dags- och helgturer i Göteborgstrakten, teknik- och säkerhetsträningar mm. En längre tur brukar även arrangeras under sensommaren. Under sommaren 2000 arrangerade vi för första gången ett mycket uppskattat kajakträff på vår anläggning på Valö, söder om Vrångö, med samordnad paddling, kajaksnack och grillning i solnedgången. Detta har återupprepats alla somrar sedan dess, och är nu en årlig tradition. Till denna träff välkomnar vi alla havskajakpaddlare, oavsett klubbtillhörighet.

Däremot har GKF ingen direkt kajaktävlingsverksamhet. Under vintern ordnar vi bassängträningar och bildkvällar. Planer finns även att utveckla vinterpaddlandet med gemensamma turer. På vintern är det extra viktigt med säkerhetsdetaljerna.

På Saltholmen finns utrymmen för att bygga din egen drömkajak och fixa om något skulle gå sönder. Ett par vintrar har några entusiastiska medlemmar byggt sina egenhändigt konstruerade kajaker (se mer på annat ställe).

OBS! paddling är en risksport; gott sjömanskap krävs av var och en. Du tar själv ansvaret att göra väderbedömningen och att du har rätt utrustning, erfarenhet, styrka och kondition relativt uppgiften = "ship shape fashion".